Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 851/UBND-VX
Ngày ký: 09 00:00:00.0/07/2014
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
Lĩnh vực: Lao động dạy nghề
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm!
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020
Quyết định về việc ban hành danh mục nghề và định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thông báo đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020
Trở về trang trước