Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2134/QĐ-UBND
Ngày ký: 08/08/2014
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm!
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Công văn về việc thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi
Công văn về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc tăng cường chấn chỉnh, quản lý, sử dụng Quỹ KCB BHYT trong 6 tháng cuối năm 2019
Quyết định về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2020 tỉnh Quảng Bình thành Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước