Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1122/QĐ-UBND
Ngày ký: 23/05/2008
Người ký: Phan Lâm Phương
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc “Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Quyết định 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát”.
Lĩnh vực: Gia đình
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết của Quyết định xem ở tệp đính kèm.
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Kế hoạch triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2018
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
Chỉ thị Về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn mới
Chỉ thị về việc phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam.
Trở về trang trước