Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 56/2006/NQ-HĐND
Ngày ký: 07/12/2006
Người ký: Lương Ngọc Bính
Trích yếu nội dung: Nghị quyết về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình.
Lĩnh vực: Tài Chính
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Phân loại: Nghị quyết
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết của Nghị quyết xem ở tệp đính kèm.
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Công văn về việc triển khai thực hiện nội dung Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 và xây dựng dự toán NSNN năm 2021 dự kiến lập kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân sách, Quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Báo cáo Tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và xây dựng dự toán năm 2021; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh
Trở về trang trước