Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 12/2009/QĐ-UBND
Ngày ký: 20/07/2009
Người ký: Phan Lâm Phương
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh.
Lĩnh vực: Tài Chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết của Quyết định xem ở tệp đính kèm.
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 và xây dựng dự toán NSNN năm 2021 dự kiến lập kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân sách, Quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Báo cáo Tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và xây dựng dự toán năm 2021; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh
Thông tư số 18/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
Trở về trang trước