Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2684/TB-UBND
Ngày ký: 17/11/2009
Người ký: Hoàng Ngọc Hòa
Trích yếu nội dung: Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đảng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh
Lĩnh vực: Tài Chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2021
Công văn về việc triển khai thực hiện nội dung Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 và xây dựng dự toán NSNN năm 2021 dự kiến lập kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân sách, Quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước