Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 521/TB-UBND
Ngày ký: 29 00:00:00.0/03/2011
Người ký: Nguyễn Thanh Điệp
Trích yếu nội dung: Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đảng, tại buổi làm việc với Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội
Lĩnh vực: Lao động Xã hội
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm!
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Kế hoạch thực hiện "tháng hành động vì người cao tuổi " tỉnh Quảng Bình năm 2019
Kế hoạch Giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi và người khuyết tật
Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ
Quyết định Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh
Báo cáo tổng kết 10 năm (2007 - 2016) thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước