VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Từ ngày 20/4/2021: Chính phủ quy định phạt nặng đối với các tổ chức, cá nhân không gây ngất động vật trước khi giết mổ 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
Xem tiếp
Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
Xem tiếp
Từ ngày 01/11/2020: Tăng mức tiền thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Quốc gia và quốc tế 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin đáng chú ý tại Nghị định số 110/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/9/2020 quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải...
Xem tiếp
Từ 01/11/2020: Thêm nhiều trẻ mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/9/2020.
Xem tiếp
Quy định về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP về việc kinh doanh hàng miễn thuế, trong đó quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế.  
Xem tiếp
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia.
Xem tiếp
Từ 01/01/2021: Tăng thời gian làm thêm giờ lên đến 40 giờ/tháng 
(Quang Binh Portal) - Tại Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, Quốc hội quyết định tăng số giờ làm thêm của người lao động tối đa trong 01 tháng được tăng từ 30 giờ lên 40 giờ từ ngày 01/01/2021.
Xem tiếp
Quy định mới về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 
Xem tiếp
Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.. 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020. 
Xem tiếp
Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội năm 2020 là 4,8%/năm 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/8/2020 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy...
Xem tiếp
Từ ngày 12/4/2021: Quy định lộ trình và mức thu phí bảo vệ môi trường mới đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố... 
(Quang Binh Portal) - Tại Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND tỉnh ban hành ngày 02/4/2021, HĐND tỉnh đã quy định lộ trình và mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành...
Xem tiếp
Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản...
Xem tiếp
Đưa hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Quyết định số 5182/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm...
Xem tiếp
Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh.
Xem tiếp
Ban hành ‘‘Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình’’ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh...
Xem tiếp
Ban hành Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại...
Xem tiếp
Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3655/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.
Xem tiếp
Phân cấp UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có tổng mức đầu tư dưới... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa...
Xem tiếp
Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh. 
Xem tiếp
Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng...
Xem tiếp