VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quy định mới về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2020 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai...
Xem tiếp
Kể từ ngày 01/9/2020, giáo viên trong các cơ sở giáo dục được nghỉ hè tối đa 08 tuần 
(Quang Binh Portal) - Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, gồm: Thời gian nghỉ hè của giáo viên; phong tặng Danh hiệu Tiến...
Xem tiếp
Thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin đáng chú ý tại Thông tư số 65/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.
Xem tiếp
Từ ngày 21/8/2020: Gia đình quân nhân dự bị được trợ cấp đến 240.000/ngày 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng tại Nghị định số 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/7/2020 quy định chế độ, chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên.
Xem tiếp
Giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.  
Xem tiếp
Quy định lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. 
Xem tiếp
Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực... 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2020/NĐ-CP quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực...
Xem tiếp
Từ ngày 15/8/2020: Dân quân được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, phụ cấp đặc thù khi có quyết định huy động, điều... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 03/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách với Dân...
Xem tiếp
Tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Nghị định số 69/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính...
Xem tiếp
Từ ngày 15/6/2020 thực hiện quy định mới về quản lý người cư trú trong thời gian chờ xuất cảnh 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh. 
Xem tiếp
Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản...
Xem tiếp
Đưa hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Quyết định số 5182/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm...
Xem tiếp
Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh.
Xem tiếp
Ban hành ‘‘Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình’’ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh...
Xem tiếp
Ban hành Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại...
Xem tiếp
Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3655/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.
Xem tiếp
Phân cấp UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có tổng mức đầu tư dưới... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa...
Xem tiếp
Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh. 
Xem tiếp
Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng...
Xem tiếp
Giá 01m3 nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới là 2.548 đồng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá xử lý hệ thống thoát nước thải thành phố Đồng Hới năm 2018. 
Xem tiếp