VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Công nhận kết quả học tập tích lũy, đạo đào trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH về việc đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Xem tiếp
Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/3/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Công văn số 245/TLĐ về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Xem tiếp
Từ ngày 01/4/2020: Nhiều vi phạm về nhà ở không còn bị xử phạt 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2020 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm...
Xem tiếp
Từ ngày 20/3/2020: Muốn nhập Quốc tịch Việt Nam phải biết tiếng Việt 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng tại Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/02/2020 quy định chi tiết về một số điều kiện nhập Quốc tịch Việt Nam.
Xem tiếp
Từ ngày 15/4/2020: Dán quảng cáo có số điện thoại trên cột điện, phạt đến 02 triệu đồng 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần...
Xem tiếp
Lấn, chiếm đất sẽ bị phạt đến 01 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 
Xem tiếp
Từ 01/01/2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động được tăng lương tối thiểu 
(Quang Binh Portal) - Đây là nội dung trong Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày...
Xem tiếp
Xuất khẩu lao động được vay lãi suất ưu đãi 6,6%/năm và hoàn toàn có thể trả nợ gốc trước hạn 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng tại Hướng dẫn số 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách Xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho người lao động vay đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.
Xem tiếp
Từ 01/12/2019: Sẽ thu, hủy Chứng minh Nhân dân hỏng, bong tróc, không rõ nét 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng tại Thông tư số 48/2019/TT-BCA được Bộ Công an ban hành ngày 15/10/2019 về trình tự cấp, đổi, cấp lại Thẻ Căn cước công dân (CCCD). Thông tư này sửa...
Xem tiếp
Từ 10/12/2019: 04 đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Xem tiếp
Đưa hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Quyết định số 5182/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm...
Xem tiếp
Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh.
Xem tiếp
Ban hành ‘‘Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình’’ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh...
Xem tiếp
Ban hành Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại...
Xem tiếp
Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3655/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.
Xem tiếp
Phân cấp UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có tổng mức đầu tư dưới... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa...
Xem tiếp
Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh. 
Xem tiếp
Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng...
Xem tiếp
Giá 01m3 nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới là 2.548 đồng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá xử lý hệ thống thoát nước thải thành phố Đồng Hới năm 2018. 
Xem tiếp
Ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp