VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 
Xem tiếp
Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 
Xem tiếp
Tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp. Nghị định này quy định về bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp...
Xem tiếp
Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  
Xem tiếp
Tự gây thiệt hại để nhận tiền bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu 
Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi ngày 21/03/2018 bởi Nghị định 48/2018/NĐ-CP của Chính...
Xem tiếp
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn chi phí đào tạo khi cử lao động tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó chỉ rõ doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Xem tiếp
Tiêu chí lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng...
Xem tiếp
Ngăn chặn hoạt động buôn bán, tiếp thị các sản phẩm rượu bia và đồ uống có cồn, căng tin, nhà ăn tập thể, ký túc xá và xung quanh... 
(Quang Binh Portal) – Đó là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 582/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới.
Xem tiếp
Từ 01/5/2018: Tổ chức, cá nhân sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu phải đăng ký với UBND tỉnh... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm mới theo Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ.
Xem tiếp
Từ 1/3, mua thuốc cho con phải khai số Chứng minh Nhân dân của cha hoặc mẹ của trẻ 
(Quang Binh Portal) - Theo Thông tư 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế kể từ ngày 01/3/2018, khi mua thuốc cho trẻ dưới 06 tuổi bắt buộc phải ghi thêm tên, số Chứng minh Nhân dân của cha hoặc mẹ của trẻ...
Xem tiếp
Giá 01m3 nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới là 2.548 đồng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá xử lý hệ thống thoát nước thải thành phố Đồng Hới năm 2018. 
Xem tiếp
Ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên...
Xem tiếp
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh được thưởng bằng 10% số vượt kế hoạch nộp ngân sách Nhà... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân...
Xem tiếp
Không sử dụng Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài với mục đích cá nhân Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND Quy định về việc sử dụng và quản lý Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh...
Xem tiếp
Ban hành Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có...
Xem tiếp
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017. 
Xem tiếp
Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng...
Xem tiếp
Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Xem tiếp