VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Sửa đổi mức hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến Thương...
Xem tiếp
Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.
Xem tiếp
Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao trong thời gian tập trung tập...
Xem tiếp
Hướng dẫn mới về chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 
Ngày 7/11/2018, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã ra Công văn 2219/BHXH-CĐ hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức.
Xem tiếp
Quy định thời hạn thanh toán quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành...
Xem tiếp
Từ 01/12/2018: Thêm nhiều đối tượng được Nhà nước đóng Bảo hiểm Y tế 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT).
Xem tiếp
Từ 01/11/2018: Hiến máu tình nguyện sẽ được nhận quà là dịch vụ khám, chữa bệnh 
(Quang Binh Portal) - Theo Thông tư số 20/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, từ ngày 01/11/2018, chế độ hỗ trợ đối với người hiến máu, bao gồm cả hiến máu lấy tiền và hiến máu tình nguyện không lấy tiền sẽ...
Xem tiếp
Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó quy...
Xem tiếp
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018 
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Mua thuốc cho con không còn phải khai số CMND; Cấm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội; Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế;...
Xem tiếp
Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2018/NĐ-CP về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.
Xem tiếp
Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng...
Xem tiếp
Giá 01m3 nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới là 2.548 đồng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá xử lý hệ thống thoát nước thải thành phố Đồng Hới năm 2018. 
Xem tiếp
Ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên...
Xem tiếp
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh được thưởng bằng 10% số vượt kế hoạch nộp ngân sách Nhà... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân...
Xem tiếp
Không sử dụng Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài với mục đích cá nhân Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND Quy định về việc sử dụng và quản lý Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh...
Xem tiếp
Ban hành Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có...
Xem tiếp
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017. 
Xem tiếp
Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng...
Xem tiếp