VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới,...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân, ngày 25/9/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3488/VPUBND về việc chỉ đạo thực hiện xây dựng...
Xem tiếp
Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh... 
Xem tiếp
Hỗ trợ hơn 22,2 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc trích từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thuộc ngân sách tỉnh năm 2019 để cấp kinh phí...
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn... Tin có hình
Ngày 14/2/2019, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, kế hoạch thực...
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh tổ chức làm việc với UBND huyện Tuyên Hóa về tình hình xây dựng nông thôn mới và phát triển quỹ đất trên địa bàn do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ...
Xem tiếp
Phân bổ hơn 112 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 về việc phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên...
Xem tiếp
Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” trên địa bàn tỉnh... 
Xem tiếp
Tập trung triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1560/UBND-KTN về việc tập trung triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016...
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 5...
Xem tiếp