VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh tổ chức làm việc với UBND huyện Tuyên Hóa về tình hình xây dựng nông thôn mới và phát triển quỹ đất trên địa bàn do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ...
Xem tiếp
Phân bổ hơn 112 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 về việc phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên...
Xem tiếp
Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” trên địa bàn tỉnh... 
Xem tiếp
Tập trung triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1560/UBND-KTN về việc tập trung triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016...
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 5...
Xem tiếp
Tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2017, toàn tỉnh sẽ có 09 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới gồm Xuân Thủy, Sơn Thủy, Cam Thủy (huyện Lệ Thủy); Hiền Ninh, Duy Ninh (huyện Quảng Ninh); Tây Trạch (huyện...
Xem tiếp
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/01/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 115/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020 thuộc Chương...
Xem tiếp
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh đã phát triển sâu rộng, được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính...
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây...
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Trần... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/10/2015, UBND tỉnh tổ chức là việc với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Văn phòng Điều phối), do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng...
Xem tiếp