Bản in     Gởi bài viết  
Văn phòng Tỉnh ủy: Thông báo thời gian, địa điểm phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021 
Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân tháng 11/2021 do đồng chí Nguyễn Lương Bình, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì. 
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo về thời gian, địa điểm phiên tiếp dân định kỳ tháng 11/2021 như sau:

1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 8 giờ 00, ngày 15/11 /2021.

- Buồi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

2. Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp Công dân của tỉnh, số 06, đường Phan Chu Trinh, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới.

Văn phòng Tỉnh ủy

[Trở về]