VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/10/2019, Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Phòng Quản trị - Tài vụ tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” tại cơ quan.

Theo đó, tất cả các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn và nhân viên Phòng Quản trị - Tài vụ đã tích cực tham gia hưởng ứng bằng các hoạt động cụ thể như vệ sinh, thu gom rác thải khu vực khuôn viên cơ quan, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại nơi làm việc; tuyên truyền, nâng cao ý thức đoàn viên về phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải”.

Nhằm đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn toàn tỉnh, vừa qua, UBND tỉnh phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên phạm vi toàn tỉnh. “Ngày toàn dân thu gom rác thải” được lựa chọn là ngày Chủ nhật tuần thứ hai của các tháng trong năm.

Hồng Mến

[Trở về]