VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn triển khai Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính

Các học viên thực hành biểu mẫu thống kê trên máy vi tính
(Website Quảng Bình) - Ngày 15-12-2008, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức các khóa tập huấn triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) từ ngày 15 đến 19-12-2008.
Tham dự các khóa tập huấn có 90 cán bộ làm công tác hành chính thuộc các Sở, ban ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố và một số xã thí điểm trong toàn tỉnh.

Thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao, góp phần phòng chống tham nhũng và lãng phí, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời, thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết sẽ cắt giảm đáng kể một khoản chi phí rất lớn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trong các khóa tập huấn, các học viên được học các nội dung: Giới thiệu tổng quan về Đề án 30; hướng dẫn việc thống kê thủ tục hành chính; giới thiệu các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC đang được áp dụng tại các cấp chính quyền (Trung ương, tỉnh, huyện, xã); hướng dẫn cách điền biểu mẫu thống kê và thực hành điền biểu mẫu thống kê trực tiếp trên máy vi tính.

Thu Hiền

[Trở về]