VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 3284/QĐ-UBND của UBND tỉnh

(Website Quảng Bình) - Sáng ngày 30-12-2008, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.
Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Phòng, ban, Trung tâm và cán bộ, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Điệp, Phó Văn phòng UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh; Quyết định thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nội quy, phân công trách nhiệm của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh. Tiếp đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thanh Xuân đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân trực thuộc đơn vị thực hiện Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thanh Xuân phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân trực thuộc đơn vị

Theo Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh, có 5 lĩnh vực được lựa chọn đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh, đó là: Cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng, các thủ tục về đất đai đối với tổ chức, cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Có 29 thủ tục liên quan đến 5 lĩnh vực trên được niêm yết tại Bộ phận một cửa Văn phòng UBND tỉnh và đăng tải ở chuyên mục "Hướng dẫn thủ tục hành chính" của Website Quảng Bình.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và đưa ra các giải pháp để Bộ phận giao dịch một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh hoạt động có hiệu quả bắt đầu từ tháng 1/2009.

Mai Anh

[Trở về]