VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH

Tinh doan

Trụ sở: Viễn thông Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 56 - Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3850296 / (0232) 3850678

- Website: www.vnptquangbinh.com.vn/


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Thông tin đang được cập nhật.

 

II. CÁC PHÒNG QUẢN LÝ:

1. Phòng Nhân sự - Tổng hợp

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3850356/ 3850678

2. Phòng Kế hoạch - Kế toán

+ Điện thoại: (0232) 3822240

3. Phòng Kỹ thuật - Đầu tư

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3822151/ (0232) 3828115

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm Viễn thông Đồng Hới

- Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại/Fax: (0232) 3850005/ (0232) 3829666

2. Trung tâm Điều hành Thông tin

- Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại/Fax: (0232) 3820768/ (0232)3824254

3. Trung tâm Công nghệ Thông tin

- Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại/Fax: (0232) 3850236/ (0232) 3850236

4. Trung tâm Viễn thông Lệ Thủy

- Địa chỉ: Khu phố 7 – Thị trấn Kiến Giang – Huyện Lệ Thủy

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822450/ (0232) 3882121

5. Trung tâm Viễn thông Quảng Ninh

- Địa chỉ: Khu phố 3 – Thị trấn Quán Hàu – Huyện Quảng Ninh

- Điện thoại/Fax: (0232) 3911688/ (0232)3873545

6. Trung tâm Viễn thông Bố Trạch

- Địa chỉ: Khu phố 11 – Thị trấn Hoàn Lão – Huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: (0232) 3612919/ (0232) 3862567

7. Trung tâm Viễn thông Quảng Trạch

- Địa chỉ: Số 373 Đường Quang Trung – Phường Ba Đồn – Thị xã Ba Đồn

- Điện thoại/Fax: (0232) 3514777/ (0232) 3514999

8. Trung tâm Viễn thông Tuyên Hóa

- Địa chỉ: Khu phố 1  - Thị trấn Đồng Lê – Huyện Tuyên Hóa

- Điện thoại/Fax: (0232) 3684610/ (0232) 3684999

9. Trung tâm Viễn thông Minh Hóa

- Địa chỉ: Khu phố 7 – Thị trấn Quy đạt – Huyện Minh Hóa

- Điện thoại/Fax: (0232) 3574567/ (0232) 3574555


[Trở về]