VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định để hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo Tin mới
(Quang Binh Portal) - Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ...
Xem tiếp
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác gia đình trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng nhận được sự quan tâm và phối hợp của các ngành, đoàn thể. Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh phối hợp hoạt động...
Xem tiếp
Chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết...
Xem tiếp
Công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em luôn được chú trọng 
(Quang Binh Portal) - Quảng Bình hiện có trên 234.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 24,98% dân số, 4.182 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa...
Xem tiếp
Những kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ tích cực các Bộ, ngành Trung ương cùng với nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong toàn tỉnh, công tác quản lý Nhà...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp