VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo các cấp, các ngành và địa phương tập...
Xem tiếp
Kết quả đạt được trong thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch giai đoạn 2016 - 2020 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, huyện Bố Trạch đã triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội hai xã Tân...
Xem tiếp
Tiếp tục tạo bước đột phá trong quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tin mới
(Quang Binh Portal) - Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là bước đột phá trong quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày...
Xem tiếp
Thực hiện tốt các giải pháp để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em 
(Quang Binh Portal) - Với sự quan tâm của các cấp, ngành, thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trẻ em nói chung và trẻ em có...
Xem tiếp
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
(Quang Binh Portal) - Xác định công tác đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là hướng đột phá, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, giảm sức ép về tạo việc làm trong nước,...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp