VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tiếp tục tập trung triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao về kiểm soát thủ tục hành chính Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Xác định tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, trong quý I/2020,...
Xem tiếp
Huyện Minh Hóa chú trọng thực hiện giải pháp giảm nghèo theo hướng bền vững 
 (Quang Binh Portal) - Nhằm thúc đẩy công tác giải quyết việc làm gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Minh Hóa đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người...
Xem tiếp
Những bước phát triển đáng ghi nhận của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát...
Xem tiếp
Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu có tối thiểu 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Với nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn...
Xem tiếp
Manli Resort tự nguyện là cơ sở lưu trú cho những người cách ly vì Covid-19 tại Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã và đang mang lại những tổn thất nặng nề cho toàn xã hội nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Đại dịch COVID-19 được dự báo tiếp tục diễn biến...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp