VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Vụ Đông Xuân 2019, sản lượng lương thực ước đạt 207 ngàn tấn 
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, thời tiết tương đối thuận lợi cho công tác gieo trồng cây hàng năm nên sản xuất vụ Đông Xuân cơ bản kết thúc đúng lịch thời vụ. Hầu hết các địa phương gieo, trồng hết diện tích, một số cây diện tích có giảm nhưng không đáng kể. Tổng diện tích gieo trồng thực hiện 54.499 ha, giảm 0,4% so cùng kỳ.  
Nhờ thực hiện tốt các khâu chọn giống, làm đất, bón phân từ đầu vụ, đồng thời tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên vụ Đông Xuân năm nay được mùa, một số cây trồng chủ yếu đạt năng suất gồm: Lúa 62,27 tạ/ha, tăng 0,7%; ngô 58,71 tạ/ha, tăng 1,3% so cùng kỳ; khoai lang 79,36 tạ/ha, tăng 2,1%; khoai sọ đạt 99,44 tạ/ha, tăng 4,7%; dong giềng 51,05 tạ/ha, giảm 1,1%; lạc 23,99 tạ/ha, giảm 0,3%; vừng 6,31 tạ/ha, giảm 0,4%; rau các loại đạt 117,71 tạ/ha, tăng 1,0%; đậu các loại 8,54 tạ/ha, giảm 4,5%; ớt cay 16,26 tạ/ha, giảm 1,1% so với vụ Đông Xuân năm trước.

Sản lượng lương thực vụ Đông Xuân 2019 ước đạt 207 ngàn tấn, giảm 0,2% so vụ Đông Xuân năm trước, trong đó sản lượng thóc 184 nghìn tấn, giảm 0,2%, đạt 107,8% kế hoạch; sản lượng lương thực khác 23 nghìn tấn, tăng 0,3%.

Hiện nay, các địa phương đang tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các loại cây trồng chính vụ Đông Xuân và triển khai sản xuất vụ Hè Thu.

N.Quý
 

[Trở về]