VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ dân gian Vân Kiều Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Nhằm phục dựng, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 09/10/2019, Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức xây dựng, ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Vân Kiều, xã Trường Xuân.

Để xây dựng và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du tịch đã ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức Xây dựng câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình; đồng thời Quyết định phê duyệt danh sách nghệ nhân và các thành viên tham dự Câu lạc bộ.

Theo đó, Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Vân Kiều, xã Trường Xuân gồm 30 thành viên ở các bản trên địa bàn xã. Ban Chủ nhiệm gồm 03 người là các nghệ nhân và những người tâm huyết, đam mê với phong trào văn hóa, văn nghệ dân gian người Bru-Vân Kiều. Trong quá trình hoạt động, Câu lạc bộ được Vụ Văn hóa dân tộc và các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa - Thể thao hướng dẫn, cung cấp, hỗ trợ trang thiết bị, đạo cụ, dụng cụ cần thiết; tổ chức sinh hoạt, tập luyện làn điệu dân ca của đồng bào Bru-Vân Kiều như Tà oái, Oát xà nớt, A ru, Roai và sử dụng các loại nhạc cụ: Đàn Tính tùng, đàn Lứa, khen Aman, khèn Lá, sáo Pi, sáo Khui, Thanh la…

Việc thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Vân Kiều nhằm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Vân Kiều nói riêng trước nguy cơ bị mai một, tạo thành loại hình sản phẩm văn hóa đặc thù, phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng.

Ngọc Khang (Đài TT-TH Quảng Ninh)

[Trở về]