VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
 

Trụ sở: Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3677021

- Email: pnkb@quangbinh.gov.vn

- Website: www.phongnhakebang.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Lê Thanh Tịnh 
          - Điện th
oại: 0912149525
          - Email: tinhlt.pnkb@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Hoàng Hải Vân
          - Điện t
hoại: 0917298757/ 0983862335
          - Email: vanhh.pnkb@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Đinh Huy Trí
          - Điện t
hoại: 0943747899
          - Email: tridh.pnkb@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trương Thanh Khai
          - Điện thoại
: 0915428586
          - Email: khaitt.pnkb@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Phòng Hành chính - Tổ chức

- Điện thoại: 0232. 3677021

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: 0919744172

3. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Điện thoại: 0913336889

4. Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật

- Điện thoại: 0232. 3677278

5. Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

- Điện thoại: 0232. 3677323

6. Hạt Kiểm Lâm

- Điện thoại: 0948218359


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Cà phê nguyên chất, Đồng hồ chính hãng, Cafe sạch, Đất Nhơn Trạch, Đồng hồ Casio, Đồng hồ Citizen, Đồng hồ Seiko, Đồng hồ nam, Đồng hồ đeo tay, Đồng hồ casio chính hãng, Tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản, Sửa đồng hồ, Cafe rang xay