VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Xã Nam Trạch nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ huyện Bố Trạch cho biết, tính đến nay, xã Nam Trạch đã đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 01 tiêu chí chưa đạt là Tiêu chí 5 (Trường học). 
Xã Nam Trạch có tổng diện tích tự nhiên là 1.917,8 ha. Toàn xã có 830 hộ với 3.423 khẩu được kết cấu thành 05 thôn, lao động nông nghiệp chiếm 85%, còn lại dịch vụ buôn bán và xuất khẩu lao động. Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Nam Trạch đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công cụ thể các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực và địa bàn thôn; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân, vận động người dân đóng góp nguồn lực cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động được 32 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó kinh phí đã chi trả là 21 tỷ đồng, cụ thể: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh 1,7 tỷ đồng chiếm 08%; ngân sách huyện 7,57 tỷ đồng chiếm 34%; ngân sách xã 4,8 tỷ đồng chiếm 23%; Nhân dân đóng góp 07 tỷ đồng chiếm 33,3%. Riêng trong năm 2018, địa phương thực hiện hơn 6,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên hơn 03 tỷ đồng; ngân sách xã gần 1,6 tỷ đồng; còn lại là vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chương trình đối với xã Nam Trạch vẫn còn một số khó khăn như: Tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân chưa thật bền vững; việc huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới còn hạn chế...

Để về đích nông thôn mới trong năm 2019 theo kế hoạch, thời gian tới, xã Nam Trạch tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền từ xã đến thôn; đẩy mạnh tuyên truyền với các nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp cho cán bộ, đảng viên và toàn thể tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tích cực huy động nguồn lực từ đóng góp của Nhân dân; vốn hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng trường học đạt chuẩn theo quy định.

Cùng với đó, Đảng ủy và Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã cũng sẽ tập trung chỉ đạo các thành viên bám sát kế hoạch công tác; thường xuyên chỉ đạo, nắm chắc tiến độ, kết quả triển khai trên địa bàn các thôn. UBND xã cũng tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, chuyển đổi diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang mục đích sử dụng khác phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của xã đã được huyện phê duyệt; chú trọng quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, thúc đẩy các mô hình sản xuất.

Mặt khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên để tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt.

N.Quý

[Trở về]