VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2326/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến (HNTT) tỉnh Quảng Bình.
Cụ thể, tỉnh sẽ thiết lập 01 cầu trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện bao gồm 01 Server, 01 license, 09 bộ Video Conference System (VCS) và thiết bị Tivi; 08 cầu trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã: Bổ sung 02 Server chuyên dụng tại hệ thống HNTT tỉnh, 08 license cho từng huyện (VCS đã được trang bị HNTT của tỉnh); trang bị máy vi tính, camera cho tuyến xã; đồng thời nâng cấp, sửa chữa phòng họp của tỉnh, 08 phòng họp của huyện, 159 phòng họp của xã; thiết lập hệ thống đường truyền từ nhà mạng đến phòng họp của tỉnh, cấp huyện, xã.

Với tổng kinh phí thực hiện hơn 21,9 tỷ đồng, Đề án sẽ triển khai từng bước trên cơ sở chia ra nhiều hạng mục nhiệm vụ, dự án, giai đoạn nhưng đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả năng kết nối liên thông trong toàn tỉnh. Việc phân kỳ hạng mục nhiệm vụ, dự án đầu tư nhằm tạo sự chủ động cho các địa phương có điều kiện triển khai... Đề án thực hiện trong giai đoạn từ năm 2019 - 2025.

Mục tiêu xây dựng hệ thống HNTT nhằm phục vụ cuộc họp trực tuyến của tỉnh với đơn vị cấp huyện, của huyện với đơn vị cấp xã và cuộc họp của tỉnh với cấp huyện, xã cũng như nâng cao năng lực, hiệu quả trong việc chỉ đạo, điều hành giữa các cấp chính quyền trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước cải cách thủ tục và giảm thiểu thời gian lãng phí trong hoạt động hành chính. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống HNTT cũng sẽ tổ chức kênh thông tin giúp các cơ quan trong hệ thống chính quyền chủ động thực hiện công tác chỉ đạo điều hành nhanh chóng và hiệu quả; tiết kiệm thời gian, chi phí bố trí phương tiện đi lại và lưu trú.

Hồng Mến

[Trở về]