VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020 cụ thể, sát thực tế Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và tỉnh về tổ chức, quản lý hoạt động đối ngoại, ngày 05/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1450/UBND-NC về báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả hoạt động đối ngoại năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020 cụ thể, sát thực tế. Trong đó, ngoài các đoàn công tác biên giới, quân sự, công an luân phiên định kỳ hàng năm, các đơn vị tuân thủ quy định luân phiên định kỳ 02 năm/lần trao đổi đoàn theo biên bản hợp tác giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Bình với các tỉnh của bạn Lào.

Bên cạnh đó, các đoàn ra phải nêu rõ mục đích, nội dung và đối tác làm việc; nội dung làm việc tập trung vào những hoạt động thực sự cần thiết, ưu tiên phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương; không đề xuất đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm không thiết thực bằng ngân sách Nhà nước, đoàn do doanh nghiệp tổ chức, đài thọ; không sử dụng kinh phí từ các nguồn vốn vay nước ngoài, tài trợ khác không đúng mục đích; thành phần đi công tác gọn nhẹ, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên; mỗi chuyến công tác không đi quá 03 nước và cần tính toán hợp lý, bố trí các nước đi làm việc, đi thăm gần nhau, thuận tiện, trong cùng khu vực để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm… Đối với các đoàn vào phải có mục đích, nội dung làm việc rõ ràng, thời gian hợp lý, bảo đảm đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đối ngoại…

Mai Anh

[Trở về]