VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng mới 17 trạm biến áp tại 06 xã thuộc khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của 02 huyện Bố Trạch và Minh Hóa 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Bình. 
Mục tiêu của Tiểu dự án là phát triển lưới điện trung, hạ áp từ nguồn lưới điện Quốc gia đấu nối về các hộ gia đình tại 06 xã: Bắc Trạch, Hưng Trạch, Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) và Thượng Hóa, Minh Hóa, Trung Hóa (huyện Minh Hóa) thuộc khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhằm đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.

Theo đó, Tiểu dự án sẽ đầu tư xây dựng mới và cải tạo 11.563 m đường dây trung áp, 88.931 m đường dây hạ áp, đồng thời xây dựng mới 17 trạm biến áp, cải tạo 03 trạm biến áp tại 06 xã thuộc 02 huyện Bố Trạch, Minh Hóa. Đây là công trình công nghiệp cấp IV với tổng mức đầu tư gần 73 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương (bổ sung từ vốn không hoàn lại của EU) và nguồn ngân sách tỉnh đã được cân đối một phần trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu, tính toán thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo tối ưu về kinh tế, kỹ thuật trên tất cả các mặt (hình thức, quy mô, kết cấu, biện pháp thi công công trình); phù hợp với quy hoạch, khớp nối đồng bộ với các hệ thống hạ tầng trong khu vực; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không để lãng phí, thất thoát vốn; triển khai thực hiện Tiểu dự án theo đúng các nội dung đã được phê duyệt. 

N.Quý

[Trở về]