VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận các cấp đã phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức tại khu dân cư tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tích cực phòng, chống, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.
Đến nay, Ủy ban Mặt trận các cấp đã phối hợp xây dựng được 28 loại mô hình về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, trong đó nhiều mô hình phát huy tốt hiệu quả, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc về ANTT trên địa bàn. Nổi bật là mô hình "Tổ liên gia tự quản", "Dòng họ tự quản", "Dòng họ kiểu mẫu", "Đoạn đường xanh, sạch, đẹp, an toàn văn hóa" ở thành phố Đồng Hới và các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch; "Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận" ở các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa; "Tổ xung kích tự quản về ANTT", "Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm qua đường dây nóng", "Câu lạc bộ Pháp luật" ở các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn; "Đường biên an toàn, an ninh hữu nghị", "Bản tự quản về ANTT", "Ba giữ" ở các xã vùng biên của các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy...

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn 522 "Nhóm nòng cốt" tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư; xây dựng, duy trì được 236 "Điểm sáng chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư"; xây dựng, duy trì và nhân rộng 41 mô hình về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Mặt khác, Hội Nông dân tỉnh xây dựng được 64 câu lạc bộ nông dân phòng, chống tội phạm, 68 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, 1.228 tổ tự quản có gần 122.000 hộ nông dân tham gia...; Hội Phụ nữ phối hợp với Bộ đội Biên phòng vận động 641 tổ phụ nữ với 18.387 hộ gia đình đăng ký tham gia phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc bảo vệ thôn, bản khu vực biên giới"; Đoàn Thanh niên thành lập 98 câu lạc bộ pháp luật, phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội với 1.938 hội viên, 726 đội thanh niên xung kích với trên 5.000 đội viên... Đặc biệt, tại các địa phương có 6.131 tổ quần chúng bảo vệ ANTT đang hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, đảm bảo ANTT từ cơ sở.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 68 mô hình là điểm sáng, gương sáng về đảm bảo trật tự an toàn xã hội đang hoạt động ở 159 xã, phường, thị trấn, tiêu biểu như "Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy", "Trường - xã, phường bảo đảm an ninh trật tự", "Nông dân giữ vững an ninh trật tự:, "Tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng tù tha", "Tuyến phố văn minh, an toàn"... Thông qua các mô hình đã xuất hiện nhiều địa phương điển hình tiêu biểu như xã Đức Ninh (thành phố Đồng Hới), xã An Thủy (huyện Lệ Thủy), thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch), xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa), phường Ba Đồn (thị xã Ba Đồn)...

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai xây dựng 08 mô hình điểm về "Khu dân cư thực hiện tốt an toàn giao thông", vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông và tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Mai Anh

[Trở về]