VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự để hỗ trợ Ban Quản lý Dự án Các công trình điện miền Trung triển khai thi công các dự án trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1902/UBND về việc giải quyết vướng mắc Dự án Đường dây 500kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu huyện, thị xã, thành phố có các dự án đường dây 500kV đang triển khai trên địa bàn chỉ đạo đơn vị, địa phương liên quan tích cực phối hợp với Ban Quản lý Dự án Các công trình điện miền Trung sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao vị trí móng cột trước ngày 30/11/2019 và hành lang tuyến trước ngày 30/12/2019; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận, đồng thời chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự để hỗ trợ Ban Quản lý Dự án Các công trình điện miền Trung triển khai thi công.

Đối với các huyện: Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy, UBND tỉnh yêu cầu từng địa phương chủ động xây dựng phương án, tìm quỹ đất để bố trí tái định cư đối với hộ dân có nhà cửa trong hành lang tuyến thuộc diện phải di dời; chỉ đạo xã, phường, thị trấn có tuyến đường dây đi qua, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công mượn đất tạm thời để phục vụ thi công tuyến đường dây.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH Lâm Công nghiệp Long Đại, Công ty TNHH Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình và chủ rừng có tài sản rừng trồng, rừng sản xuất đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và đã được phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đẩy nhanh tiến độ tận thu tài sản, bàn giao mặt bằng để triển khai Dự án đúng tiến độ.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương xử lý đối với hộ có nhà cửa, vật kiến trúc dưới hành lang đề nghị thu hồi diện tích đất vườn liền kề thửa đất nằm trong phạm vị bồi thường giải phóng mặt bằng; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Minh Huyền

[Trở về]