VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Xử lý nghiêm các vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi 
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1173/UBND-KTN ngày 01/10/2015 về việc tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các trang trại, gia trại, người chăn nuôi thực hiện cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; khuyến khích người dân phát hiện, kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng về các đối tượng sản xuất, kinh doanh và sử dụng chất cấm để có biện phát xử lý kịp thời. Đặc biệt, các địa phương cần tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và phát triển chăn nuôi để người dân biết, cảnh giác, tẩy chay sử dụng chất cấm; thông tin kịp thời cho dư luận biết về tình hình, danh tính của các đối tượng sản xuất, kinh doanh và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chủ yếu là chất Salbutamol trên địa bàn tại cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; các cơ sở, trang trại, gia trại chăn nuôi; cơ sở giết mổ và các chợ…

Mai Anh

[Trở về]