VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Xử lý nghiêm khắc trường hợp có hành vi phá hoại, sử dụng điện sai quy định Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để khẩn trương thay thế một số thiết bị thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu KT Corporation và lỗi do quá trình sử dụng tại các địa bàn hưởng lợi Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình (QBSC), đồng thời đảm bảo hoàn thành công tác nghiệm thu bảo hành Dự án đúng tiến độ, ngày 05/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1445/UBND về một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công tác bảo hành Dự án QBSC.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu KT Corporation hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa những tồn tại của hệ thống điện và thay thế 345 bình ắc quy thấp áp trong vùng Dự án trước ngày 07/9/2019; đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Dự án QBSC hoàn thành ký biên bản nghiệm thu bảo hành hệ thống điện với các địa phương, đơn vị sử dụng điện Dự án QBSC trước ngày 15/9/2019. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị sử dụng điện xây dựng phương án thay thế từ nguồn dự phòng của Dự án đối với số ắc quy và một số thiết bị chính bị hư hỏng, xuống cấp do lỗi của các hộ dân trong quá trình sử dụng, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án QBSC, UBND các huyện, xã và đơn vị sử dụng điện Dự án QBSC tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu KT Corporation tiến hành khắc phục, sửa chữa những tồn tại của hệ thống điện và thay thế số ắc quy thấp áp trong vùng Dự án thuộc trách nhiệm nhà thầu KT Corporation... UBND các huyện, xã và đơn vị hưởng lợi tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị dịch vụ công, hộ gia đình hưởng lợi từ Dự án thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ các điểm cấp điện, sử dụng điện tiết kiệm, đúng quy định theo tài liệu hướng dẫn.

Mai Anh

[Trở về]