VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, không có biện pháp ngăn chặn để xảy ra tình trạng phá rừng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1699/UBND-KT ngày 10/10/2018 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Minh Hóa, Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình tăng cường lực lượng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, thực hiện biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng của các chủ rừng; theo dõi, nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu cho UBND các cấp thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Minh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND cấp xã, nhất là xã Thượng Hóa tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; phát huy tinh thần đấu tranh, tố giác trường hợp có hành vi khai thác, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, các Ban Quản lý rừng cộng đồng tăng cường tổ chức lực lượng kiểm tra rừng, truy quét, đẩy đuổi lâm tặc ra khỏi lâm phần được giao; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thiếu tinh thần trách nhiệm không báo cáo và không có biện pháp ngăn chặn để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép trong lâm phần quản lý.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình tổ chức lực lượng kiểm tra rừng, truy quét, đẩy đuổi lâm tặc ra khỏi lâm phần được giao; tăng cường công tác bảo vệ rừng tại gốc; lập hồ sơ trường hợp vi phạm chuyển cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mai Anh

[Trở về]