VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Xuân Hóa quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí để cán đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Xuân Hóa là xã miền núi rẻo cao của huyện Minh Hóa. Toàn xã có 09 thôn sau khi thực hiện sáp nhập còn lại 07 thôn với 755 hộ, 3.274 nhân khẩu; tổng diện tích tự nhiên là 4.229,40 ha. Nhân dân trên địa bàn sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, do đó thu nhập từ nông nghiệp bấp bênh không đảm bảo được đời sống dân sinh. 
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Hóa được chọn là 01 trong 05 xã điểm của huyện Minh Hóa. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục củng cố; an ninh chính trị xã hội giữ vững; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân không ngừng cải thiện. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển, nhất là hệ thống đường, trường, trạm; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên, công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, tỷ lệ hộ nghèo qua hàng năm giảm. Hiện nay, trên địa bà xã còn 16 hộ nghèo (đã trừ 34 hộ hưởng Bảo trợ xã hội), tỷ lệ hộ nghèo đến thời điểm hiện tại còn 2,12%. Bên cạnh đó, nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ rệt; dân chủ cơ sở được nâng cao, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân có sự thay đổi tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng dân cư. Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã đã điều hành các hoạt động về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội... theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ ý tưởng quy hoạch đến huy động nguồn vốn, tổ chức thực hiện và quản lý xây dựng, xã Xuân Hóa đã phát huy được vai trò chủ thể của người dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”. Xã đã tập trung mạnh vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng phong trào, tổ chức các đợt ra quân sôi nổi, rầm rộ để tạo khí thế thi đua phấn khởi trong quần chúng Nhân dân. Một trong những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới đó là Xuân Hóa đã huy động được người dân tự hiến đất, hiến tài sản và hàng trăm ngày công để xây dựng các tuyến đường giao thông, công trình phúc lợi. Các hội đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh cũng đã bám sát chủ trương xây dựng nông thôn mới để có nhiều cách làm hiệu quả, thu hút hội viên tham gia tích cực vào phong trào.

Xác định mục tiêu cốt lõi của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống cho người dân nên xã Xuân Hóa đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia. Ngoài lợi thế về nông nghiệp và lâm nghiệp, xã còn chú trọng phát triển thêm các ngành nghề về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ... nhằm từng bước giảm tỷ lệ nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của xã. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có hàng trăm mô hình làm ăn hiệu quả như mô hình chăn nuôi lợn, trồng rừng kinh tế, nuôi ong lấy mật, tạo được nhiều việc làm cho con em địa phương để có nguồn thu nhập ổn định. Tính đến thời điểm ngày 17/3/2020, qua đánh giá sơ bộ, Xuân Hóa đã đạt được 15/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tuy nhiên, là địa phương có điểm xuất phát thấp, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách của Nhà nước còn khiêm tốn, xã Xuân Hóa hiện đang gặp phải một số khó khăn trong quá trình thực hiện 04 tiêu chí còn lại, đó là: Nhà ở dân cư, Môi trường và An toàn thực phẩm, Trường học, Giao thông.

Từ nay đến cuối năm 2020, xã Xuân Hóa tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để làm mới và tu sửa 05 nhà còn dột nát; đẩy mạnh tuyên truyền người dân chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tập trung vào tiêu chí môi trường; vận động và hướng dẫn Nhân dân xử lý phân loại các rác hữu cơ, chất thải rắn, thu nộp phí để vận hành chuyên chở rác; thường xuyên đánh giá các tiêu chí đã đạt nhằm có điều chỉnh khắc phục; tranh thủ nguồn kinh phí được cấp để tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục về giao thông và hạng mục còn thiếu của trường học; tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc từ xã đến thôn quyết tâm xây dựng hoàn thiện các tiêu chí để cuối năm 2020 cán đích xây dựng nông thôn mới.

N.Q

[Trở về]