VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Xuân Thủy: Khơi dậy sức mạnh lòng dân trong xây dựng nông thôn mới 
Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), được sự quan tâm giúp đỡ, động viên khích lệ của các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân toàn xã, đến nay Xuân Thủy đã hoàn thành 16/19 tiêu chí đạt 84.2%. Đó là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ và nhân dân toàn xã trên hành trình phấn đấu đưa Xuân Thủy trở thành xã đạt chuẩn NTM vào năm 2017.
Xuân Thủy là xã vùng giữa nằm gần trung tâm huyện Lệ Thủy, có tổng diện tích tự nhiên 680,92 ha với 1.565 hộ, 6.429 khẩu. Ngành nghề chủ yếu của người dân trên địa bàn là sản xuất nông nghiệp, độc canh cây lúa, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND xã, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân, Xuân Thủy đã khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Ai có về trên quê hương Xuân Thủy những ngày này mới thấy được tinh thần “nông thôn mới” đang trở thành “làn sóng” thi đua sôi nổi của người dân nơi đây, nổi bật nhất là những con đường đang được mở rộng, bê tông hóa trên từng làng quê, ngõ xóm.

Xác định xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình, Ban chỉ đạo NTM của xã đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các nội dung, tiêu chí của chương trình; phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn nhân dân tự lựa chọn những công trình ưu tiên tham gia xây dựng NTM phù hợp với đặc điểm của từng thôn, xóm.

Đẩy mạnh tuyên truyền cổ động bằng các hình thức như pano, áp phích, băng rôn khẩu hiệu, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh lưu động, lồng ghép trong các cuộc hội nghịcủa các tổ chức đoàn thể, các cuộc hội nghị ở khu dân cư để tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng NTM.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài, với khối lượng công việc khổng lồ, kinh phí đầu tư lớn, nếu không biết vận dụng sức mạnh trong dân thì khó có thể thành công. Mỗi tổ chức, đoàn thể của xã đã có một cách làm, cách tiếp cận riêng, với khả năng tập hợp lực lượng to lớn để khơi dậy nhiều nguồn lực trong dân trong suốt quá trình thực hiện các tiêu chí NTM. Mặt khác, phát huy tối đa quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong quần chúng nhân dân, tích cực hưởng ứng góp sức, ngày công, tiền của, hiến đất, tài sản trên đất trong xây dựng giao thông nông thôn.

Từ năm 2010 đến nay, tổng số vốn huy động cho mục tiêu quốc gia NTM ở Xuân Thủy là 31,421 tỷ đồng, riêng nguồn đóng góp của nhân dân 5,921 tỷ đồng, chiếm 18,84%. Con số này một lần nữa khẳng định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thực sự là chủ trương đúng đắn, có sức lan tỏa lớn trong xã hội, phát huy được sức mạnh và nội lực to lớn của nhân dân.
Từ chỗ thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, qua cuộc vận động hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, nhân dân toàn xã đã tự nguyện tham gia hiến 753,5 m2 đất, 723,5m hàng rào, 28 trụ cổng. Nhân dân còn tự nguyện đóng góp công san nâng nền đường bảo đảm mặt bằng theo quy hoạch làm đường giao thông với trên 2.032 ngày công.
Từ phong trào chung, đã có nhiều tập thể và cá nhân sẵn sàng bỏ công, hiến đất, phá bỏ hàng rào, trụ cổng để có những con đường rộng lớn, tạo sức lan tỏa trong mỗi làng quê.

Lấy tiêu chí xây dựng đường giao thông làm khâu đột phá, từ năm 2011 đến nay, với sự đồng tình chung tay góp sức của nhân dân 6/6 thôn trên địa bàn xã, Xuân Thủy đã triển khai bê tông hóa được 6,36 km đường giao thông nông thôn; 10/13 km đường liên xã; 0,53/0,79 km đường liên thôn; 9,97 km/18,35km đường làng; 15/28,89km đường trục chính nội đồng. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng giao thông là 4,437 tỷ đồng, trong đó huy động từ người dân 2,298 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 51.8%.

Qua công tác huy động nguồn lực xây dựng NTM xã Xuân Thủy cho thấy, bài học lớn có ý nghĩa quan trọng và quyết định là biết huy động sức dân, đồng thời quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân đúng mục đích, đối tượng, minh bạch, công khai, hiệu quả. Đây chính là mấu chốt, cốt lõi để các nguồn vốn phát huy tác dụng, tạo niểm tin, sức mạnh gắn kết trong quần chúng nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Đề, Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy cho biết: “Sự đồng thuận của nhân dân luôn là nền tảng, niềm tin và động lực to lớn góp phần hoàn thiện các tiêu chí NTM của xã trong thời gian qua. Mọi việc lớn, việc nhỏ, người dân đều được tham gia ý kiến, bàn thảo và giám sát chặt chẽ. Việc huy động nguồn lực đúng quy trình, đúng đối tượng, công khai, dân chủ chính là tiền đề quan trọng, quyết định sự thành công của quá trình xây dựng NTM” .

ộ mặt nông thôn Xuân Thủy hôm nay đã có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội từng bước phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, an ninh nông thôn ổn định. Thành công quan trọng này là minh chứng rõ nét về sức mạnh lòng dân trong xây dựng NTM.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn xã chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” và “xây dựng gia đình năm không, ba sạch” sẽ trở thành động lực thúc đẩy người dân Xuân Thủy nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong công cuộc thực hiện mục tiêu chung của xã.

Điều này một lần nữa được khẳng định tại Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 16-8-2016).

Trong đó, giải pháp đầu tiên được đưa ra là tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về nông thôn mới. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

Với Xuân Thủy, việc xây dựng nông thôn mới không thể chạy theo thành tích mà xây dựng nông thôn mới phải là làm cho nhân dân có cuộc sống ổn định, ngày càng khấm khá hơn, biết khơi dậy được sức mạnh lòng dân để phát triển kinh tế-xã hội. Phát huy được sức mạnh lòng dân cũng chính là chìa khóa tạo ra những thành công của Xuân Thủy trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới bền vững.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]