DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
VĂN PHÒNG UBND TỈNH

   

Địa chỉ hộp thư chung UBND:

ubnd@quangbinh.gov.vn

Địa chỉ hộp thư chung VP UBND:

vpubnd@quangbinh.gov.vn

Địa chỉ hộp thư tiếp dân:

tiepdan.vpubnd@quangbinh.gov.vn

-------- & --------

 

  ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

TT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1.

Trần Công Thuật

Chủ tịch UBND 

thuattc@quangbinh.gov.vn

2.

Nguyễn Xuân Quang

Phó Chủ tịch TT UBND

quangnx@quangbinh.gov.vn

3.

Trần Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UBND

dungtt@quangbinh.gov.vn

4.

Nguyễn Tiến Hoàng

Phó Chủ tịch UBND

hoangnt@quangbinh.gov.vn

 

ĐIẠ CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBND TỈNH

TT Họ tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
I. Lãnh đạo Văn phòng
1. Nguyễn Trần Quang Chánh VP quangnt@quangbinh.gov.vn
2. Hoàng Thị Nga Phó CVP ngaht@quangbinh.gov.vn
3. Nguyễn Quang Ngọc Phó CVP ngocnq@quangbinh.gov.vn
4. Trần Văn Hoài Phó CVP hoaitv@quangbinh.gov.vn
II. Phòng Tổng hợp
1. Đặng Quốc khánh Trưởng phòng khanhdq@quangbinh.gov.vn
2. Đặng Trung Kiên Phó phòng kiendt@quangbinh.gov.vn
3. Nguyễn Thị Hồng Thái

Phó phòng

thainth@quangbinh.gov.vn
4. Trịnh Thị Phương Linh Chuyên viên linhttp@quangbinh.gov.vn
III. Phòng Kinh tế
1. Nguyễn Việt Hà Trưởng phòng hanv@quangbinh.gov.vn
2. Lý Công Toàn Chuyên viên toanlc@quangbinh.gov.vn
3. Phan Mạnh Linh Chuyên viên linhpm@quangbinh.gov.vn
IV. Phòng Xây dựng cơ bản và Tài nguyên môi trường
1. Thái Đông Vũ Trưởng phòng vutd@quangbinh.gov.vn
2. Trần Đại Nghĩa Phó phòng nghiatd@quangbinh.gov.vn
3. Hoàng Văn Sáu Phó phòng sauhv@quangbinh.gov.vn
4. Hoàng Thị Như Quỳnh Chuyên viên quynhhtn@quangbinh.gov.vn
V. Phòng Khoa giáo - Văn xã
1. Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng phòng hantt@quangbinh.gov.vn
2. Lê Duy Đồng Phó phòng dongld@quangbinh.gov.vn
3. Đinh Thị Hương Giang Chuyên viên giangdth@quangbinh.gov.vn
4. Hồng Ngọc Hà Chuyên viên hahn@quangbinh.gov.vn
VI. Phòng Nội chính
1. Trần Hữu Dân Trưởng phòng danth@quangbinh.gov.vn
2. Nguyễn Thị Thu Hiền Phó phòng hienntt@quangbinh.gov.vn
3. Đoàn Thanh Hải Phó phòng haidt@quangbinh.gov.vn
4. Dương Thị Bình Phó phòng binhdt@quangbinh.gov.vn
VII. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
1. Phạm Quốc Oai Trưởng phòng oaipq@quangbinh.gov.vn
2. Mai Thị Nguyệt Phó phòng nguyetmt@quangbinh.gov.vn
3. Dương Thị Hồng Thanh Phó phòng thanhdth@quangbinh.gov.vn
4. Phạm Minh Thưởng Chuyên viên thuongpm@quangbinh.gov.vn
VIII. Phòng Hành chính Tổ chức
1. Lê Thị Vũ Hà Trưởng phòng haltv@quangbinh.gov.vn
2. Phạm Thị Xuân Ngọc Phó phòng ngocptx@quangbinh.gov.vn
3. Nguyễn Diệu Tâm Chuyên viên tamnd@quangbinh.gov.vn
4. Lê Nữ Tuyết Trinh Chuyên viên trinhlnt@quangbinh.gov.vn
5. Nguyễn Thị Thu Hoà Nhân viên hoantt@quangbinh.gov.vn
6. Trần Thị Thùy Linh Nhân viên linhttt@quangbinh.gov.vn
7. Trần Trường Tam Kỹ thuật viên tamtt@quangbinh.gov.vn
8. Đặng Quốc Đạt Chuyên viên datdq@quangbinh.gov.vn
9. Cao Thị Bích Hồng Chuyên viên hongctb@quangbinh.gov.vn
IX. Phòng Quản trị Tài vụ
1. Lê Phong Nhã Trưởng phòng nhalp@quangbinh.gov.vn
2. Phạm Thị Phương Nhung Phó phòng nhungptp@quangbinh.gov.vn
3. Phạm Ngọc Nghĩa Phó phòng nghiapn@quangbinh.gov.vn
4. Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên hangnt@quangbinh.gov.vn  
5. Phan Thị Diệu Quyên Thủ quỹ quyenptd@quangbinh.gov.vn
6. Trần Thị Lê Phục vụ lett@quangbinh.gov.vn
7. Trần Thị Thanh Thảo Phục vụ thaottt@quangbinh.gov.vn
8. Nguyễn Thị Thanh Huyền Phục vụ huyenntt@quangbinh.gov.vn
9. Trần Công Hải Lái xe haitc@quangbinh.gov.vn
10. Đặng Đại Tờn Lái xe tondd@quangbinh.gov.vn
11. Trần Ngọc Lương Lái xe luongtn@quangbinh.gov.vn
12. Trần Văn Anh Lái xe anhtv@quangbinh.gov.vn
13. Hoàng Văn Thắng Lái xe thanghv@quangbinh.gov.vn
14. Trần Xuân Hiệu Lái xe hieutx@quangbinh.gov.vn
15. Hoàng Kim Thuận Lái xe thuanhk@quangbinh.gov.vn
16. Trần Quang Thiên Điện nước thiennq@quangbinh.gov.vn
X. Ban tiếp Công dân
1. Cao Minh Tuyển Phó Trưởng ban tuyencm@quangbinh.gov.vn
2. Trương Thị Lệ Thu Chuyên viên thuttl@quangbinh.gov.vn
3. Trương Tấn Nguyện Chuyên viên nguyentt@quangbinh.gov.vn
4. Ngô Đức Thành Chuyên viên thanhnd@quangbinh.gov.vn
5. Nguyễn Thị Hà Văn Thư hant@quangbinh.gov.vn
XI. Trung tâm Tin học - Công báo
1. Lê Hoàng Giám đốc hoangl@quangbinh.gov.vn
2. Lê Thị Thanh Thanh P. Giám đốc thanhltt@quangbinh.gov.vn
  Phòng Biên tập - Xuất bản
3. Bùi Đình Chiến Trưởng phòng bdchien@quangbinh.gov.vn
4. Lê Vũ Mai Anh Phó phòng anhlvm@quangbinh.gov.vn
5. Đặng Thị Hà Chuyên viên hadt@quangbinh.gov.vn
6. Nguyễn Thị Quý Chuyên viên quynt@quangbinh.gov.vn
7. Nguyễn Thị Minh Phương Chuyên viên phuongntm@quangbinh.gov.vn
8. Lương Thị Hồng Lựu Chuyên viên luulth@quangbinh.gov.vn
9. Hoàng Thị Thu Hà Chuyên viên hanhtt@quangbinh.gov.vn
10. Nguyễn Thị Minh Huyền Chuyên viên huyenntm@quangbinh.gov.vn
11. Nguyễn Thị Hồng Mến Chuyên viên mennth@quangbinh.gov.vn
  Phòng Tổng hợp - Hành chính
12. Hoàng Thị Thanh Huyền Trưởng phòng huyenhtt@quangbinh.gov.vn
13. Nguyễn Ánh Dương Phó phòng duongna@quangbinh.gov.vn
14. Võ Văn Phong Chuyên viên phongvv@quangbinh.gov.vn
15. Nguyễn Thanh Xuân Chuyên viên thanhxuan@quangbinh.gov.vn
16. Nguyễn Xuân Cường Chuyên viên cuongnx@quangbinh.gov.vn
17. Lê Anh Ngọc Chuyên viên ngocla@quangbinh.gov.vn
18. Phan Hồng Chung Lái xe chungph@quangbinh.gov.vn
XII. Trung tâm Hành chính công
1. Hồ Văn Thành P. Giám đốc thanhhv@quangbinh.gov.vn
2. Trần Mạnh Hùng P. Giám đốc hungtm@quangbinh.gov.vn
3. Võ Thế Vinh Chuyên viên vinhvt@quangbinh.gov.vn
4. Mai Thị Cẩm Chuyên viên

cammt@quangbinh.gov.vn

5. Trần Thùy Duyên Chuyên viên duyentt@quangbinh.gov.vn
6. Phạm Thị Như Ý Chuyên viên yptn@quangbinh.gov.vn
7. Lê Thị Diệu Linh Chuyên viên linhltd@quangbinh.gov.vn

Nhấn vào đây để download danh bạ thư điện tử của đơn vị.

 Ghi chú:  Các đơn vị nếu có thắc mắc hay yêu cầu sửa đổi, bổ sung danh sách hộp thư điện tử xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc địa chỉ email của Sở Thông tin và Truyền thông ở dưới.