Đường Tôn Thất Thuyết

Điểm đầu: Giáp đường Trần Hưng Đạo

Điểm cuối: Giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh

Mô tả: Đường thuộc phường Đồng Phú